Els professionals de Praxis Centre Psicològic seguim la orientació de la Teràpia Cognitiva i Conductual, que es centra en el aquí i el ara. Té en compte l’inici del problema però es centra en els factors que el mantenen i/o augmenten en el moment present. Es treballa mitjançant la reestructuració cognitiva dels pensaments que el pacient té sobre si mateix i el que l’envolta, com l’afecten quan interpreta les situacions, quins sentiments el fan estar malament i en conseqüència com actua.

És una teràpia activa en la qual el pacient treballa dins i fora de la teràpia, per posar en pràctica, avançar més despresa i aconseguir el benestar personal perdut. Respecte a altres teràpies és una teràpia breu.

La teràpia cognitiva i conductual està basada en l’evidencia científica, és a dir, està fonamentada en teories, i els tractaments estan contrastats per estudis i proves científiques. Per tant aquesta teràpia és admesa, i en gran part recomanada, en la majoria dels tractaments psicològics.

Els professionals de Praxis apliquem les tècniques en Teràpia Cognitiva i Conductual, però també posem en valor altres estratègies i coneixements de la ciència de la Psicologia i de l’experiència, per adequar-nos totalment i de forma personalitzada a les necessitats dels nostres pacients.

Anuncios