Avaluació i tractament psicopedagògic, per la millora de les dificultats que es troben els infants i adolescents, en totes les etapes dels seus aprenentatges escolars:

  • Reeducacions: dificultats específiques de tots els aprenentatges escolars, i en totes les edats d’escolarització.
  • Orientacions escolars: avaluacions i seguiment amb els tutors de les dificultats dels infants a l’escola.
  • Hàbits d’estudi: per la motivació, l’aprofitament del temps en l’estudi i la millora en el rendiment escolar.
  • Retard escolar: estimulació de les dèficits per recuperar al màxim les capacitats que corresponen per l’edat.
  • Problemes familiars: d’interrelació personal entre els components de la família, establiment de normes, pautes de conducta, respecte, tolerància, entre altres.
  • Problemes d’adaptació, des de tots els àmbits: escolar, familiar i social.
Anuncios