Avaluació i tractament en tots els trastorns psicològics que ens podem trobar en la societat actual:

  • Trastorns de l’estat d’ànim: ansietat, estrés, agorafòbia, trastorns obsessius- compulsius, fòbies, fòbia social, depressió. Trastorns de personalitat.
  • Problemes de relació de parella, separacions, conseqüències emocionals, noves relacions amb fills. Disfuncions sexuals. Sexologia.
  • Problemes de la convivència: Familiar, normes, responsabilitats dels diversos components de la família. Laboral, de relació amb companys, assetjament laboral o mobbing.
  • Entrenament d’habilitats socials i relacions amb els del nostre entorn.
  • Trastorns del control dels impulsos: Trastorns de l’alimentació: anorèxia, bulímia, obesitat. Addiccions: droga, alcohol, joc. Agressivitat.
  • Problemes infantils i de l’adolescència: evolutius, de maduració, de conducta, d’adaptació a l’entorn, de relació amb els iguals, bullying o assetjament escolar. Orientació terapèutica als pares.

 

 

 

 

Anuncios