Praxis, com a centre d’Assessorament Psicològic, organitza cursos de formació i/o xerrades de diferents temàtiques, en funció de les demandes que rep.

Alguns del realitzats fins ara, i que més bona acollida han tingut són els següents :

ÀREA ESCOLAR

  • Curs de Tècniques d’Estudi
    • realitzats en Centres d’Ensenyament Secundari
    • realitzats particularment en el nostre Centre

ÀREA CLÍNICA

  • Curs de Relaxació
  • Curs de millora de les relacions pares – fills

ALTRES CURSOS

  • La Psicomotricitat aplicada als aprenentatges escolars
  • L’Adolescència i la sexualitat

Addicionalment, Praxis pot estudiar i preparar Cursos Específics, “a mida”, per cobrir les necessitats que els nostres clients ens plantegin en un determinat moment, en qualsevol de les dues àrees esmentades (escolar i clínica)

Anuncios